Persondatapolitik

[matomo_opt_out]

roomMe.dk er beskyttelsen af de personlige oplysninger fra vores brugere vigtig for os. Denne side vedrører personlige oplysninger og angiver i store træk de personlige oplysninger, der modtages, indsamles og anvendes af roomMe.dk. roomMe.dk er dataansvarlig og sikrer, at dine personlige oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål til vores politik for personlige oplysninger, kan du kontakte os via oplysningerne på vores kontaktside.

Oplysninger om dig

For at sikre, at du får den bedste oplevelse med din boligsøgning, anvender vi data om dig. De persondata vi anvender om boligsøgende er følgende:

For- og efternavn

E-mailadresse

Ved tilmelding til vores boligagent, benytter vi følgende indsendte oplysninger, med hensigt at sende lejeboliger på email, der matcher dine kriterier:

Hvilken by du søger i

Husleje budget

Ved tilkøb af Boligsøgende abonnement til en bruger, gør vi opmærksom på, at vi benytter Stripe som betalingsudbyder.

Foruden de selvindtastede persondata, indhentes der automatisk systemindsamlede data ved enhver brug af roomMe.dk og handlinger udført herpå. Heriblandt statistik. Der kan læses mere om cookies i vores Cookiepolitik.

Vi opbevarer kun nødvendige persondata

Det er vigtigt for os at understrege, at vi udelukkende indsamler, behandler og opbevarer persondata, som er relevante og nødvendige for at kunne udøve vores service bedst muligt og med størst mulig kvalitet. Ligeledes kan det være bestemt ved lovgivning, hvilke persondata der er nødvendige for netop at opfylde forretningsenhedens service.

Dine muligheder for at kontrollere dine persondata

Du kan til enhver tid redigere dine persondata på roomMe.dk. Da vores service afhænger af din persondata, beder vi dig regelmæssigt kontrollere dine indtastede persondata. Dette vil blot sikre, at du får den bedste service.

Dine persondata behandles udelukkende på baggrund af dit samtykke

Ved oprettelse af en bruger hos os bekræfter du samtidig, at du har læst og er indforstået med vores vilkår. Herved indhentes dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, som er beskrevet ovenfor. Skulle det ske, at vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig herom og beder om dit samtykke på ny.

Hvad giver du samtykke til?

Ved oprettelse af en profil og et abonnement, gives der samtykke til forskellige services. Derudover gives der et grundlæggende samtykke til roomMe.dk’s privatpolitik og til, at roomMe.dk må benytte den tilknyttede e-mailadresse til fremsendelse af e-mails vedrørende:

Bekræftelse af aftale

Bekræftelse af betalinger i forbindelse med aftalen

Nulstilling af password

Diverse mails, som er nødvendige for at kunne fortsætte aftalen

Disse mails kan ikke fravælges medmindre aftalen ophører.

Logfiler

roomMe.dk gør, som mange andre websteder, brug af logfiler. Informationerne i logfilerne omfatter IP-adresser, browsertype, internetudbyder (ISP), dato/tid angivelse, henvisnings-/udgangssider, og antal klik for at analysere trends, administrere webstedet, se hvilke sider du har besøgt på webstedet og indsamle demografiske informationer. IP-adresser og anden lignende information i logfilerne er ikke forbundet til oplysninger, der kan identificere dig. Der kan læses mere om cookies i vores Cookiepolitik.

Dine rettigheder

I tilfælde af at du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os via e-mail. Du finder vores kontaktinformationen under “Kontakt”. Vi behandler og besvarer din henvendelse hurtigst muligt. Vi bestræber os på at besvare henvendelser dag til dag, men der tages forbehold for helligdage og weekender. Er din henvendelse af særlig kompleks karakter, eller kræver den en længere behandlingstid, forbeholder vi os retten til, at svarfristen forlænges. Jævnfør persondataforordningen artikel 12, har vi ret til en svarfrist på 3 måneder.

Ret til indsigt i dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Ligeledes har du ret til at få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data.

Ret til at få rettet og slettet unøjagtige persondata

Jævnfør persondataforordningens artikel 16 og 17 har du ret til at få rettet dine persondata, såfremt du mener, at disse er unøjagtige. De oplysninger, som du har indtastet ved oprettelsen, kan du selv rette på roomMe.dk – pånær dit brugernavn. I tilfælde af, at du ikke mener, at dine data er nødvendige for, at vi kan udføre vores service og derfor ønsker at slette din profil på roomMe.dk, kan du til enhver tid kontakte os.

Sletning af personoplysninger

Udover ovennævnte undtagelser i forbindelse med en ønsket sletning af de personoplysninger, som vi opbevarer, vil en sletning af persondata, såfremt du har foretaget et køb på RoomMe.dk, først ske efter 5 år. Dette er i henhold til bogføringsloven for at kunne dokumentere et skatteforhold. Vi vil således opbevare alle nødvendige informationer for at kunne dokumentere indgåelsen af aftalen.

For at kunne bidrage til at gøre lejeboligmarkedet et sikkert sted for både lejere og udlejere, og dermed undgå svindelannoncer fra falske udlejere, vil oplysninger om udlejere blive slettet 2 år, efter vi har modtaget en anmodning om sletning.

Ret til at gøre indsigelse

Jævnfør persondataforordningens artikel 18, har du ret til at begrænse roomMe.dk’s behandling af dine persondata i to tilfælde: 1) Mens RoomMe.dk er i gang med at behandle en indsigelse, som du har lavet vedrørende rettigheden af de persondata, som roomMe.dk behandler om dig eller vedrørende lovligheden af behandlingen. Begrænsningen vil være gældende indtil din indsigelse er færdigbehandlet. 2) roomMe.dk’s behandling er ulovlig, og du ikke ønsker dine persondata slettet, men derimod at selve anvendelsen af persondataene begrænses.

Tilbagekaldelse af samtykke

Jævnfør persondataforordningens artikel 7 har du ret til helt eller delvist at tilbagekalde dit samtykke til roomMe.dk's behandling af dine personoplysninger. Ligeledes kan du trække dit samtykke tilbage, eller ændre det, via vores cookiebanner.

Det er dog ikke muligt at få slettet eller redigeret dine persondata, såfremt roomMe.dk er retligt forpligtet til at opbevare dataene. Såfremt personoplysningerne skal opbevares, så et retskrav kan fastlægges eller forsvares, opbevares kun de data som roomMe.dk er forpligtet eller berettiget til.

Du skal være opmærksom på, at en tilbagekaldelse af dit samtykke gælder fremadrettet, og det har således ikke nogen betydning for lovligheden af den behandling, som roomMe.dk har foretaget indtil tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Klage

Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

Telefonnr.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk